بت سازی 5:30 PM
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم این شعر از کیست؟ حافظ؟ ..نه این شعر سروده خمینی است! کدام آدم عاقلی باور می کند موجودی که حتی نمی توانست به خوبی فارسی حرف بزند و جای فعل و فاعل وحروف اضافه را صحیح بیان نمی کرد سراینده این اشعار باشد؟ چرا از این موجود در زمان حیات حتی یک بیت شعر در هیچ کتابی (مثلا در توضیح المسائل!) چاپ نشد و یا در سخنرانی های او بیان نشد؟ (مثال:لکن به خال لبت گرفتار شدم!) صرف نظر از این موضوع که سراینده اصلی این شعر کیست (یکی از چندین شاعر درباری یا شاید شاعر مبارزی که در سیاهچال های رژیم به قتل رسید؟) این سوال پیش می آید که چرا عمال رژیم سعی در منسوب کردن این شعر به خمینی دارند؟ واقعیت این است که دین اسلام و این رژیمِ برخاسته از دین، ریشه در بت سازی و بت پرستی دارند. اگر بت هایی که برای مردم ساخته شده ویران شود بنای جهل و خرافات نیز فرو خواهد ریخت، اگر تقدس محمد و علی و فاطمه بشکند و زندگی آنها به دور از تعصب کور مطالعه شود بساط شیادی آخوندی برچیده خواهد شد؛ با اطلاع از این موضوع است که اطرافیان خمینی می خواهند از او یک بت بسازند. یاد بگیریم بت پرست نباشیم تا بت سازان مجال بت سازی نداشته باشند.
نوشته شده توسط مزدك | + |

1نظر

در ساعت March 16, 2007, Anonymous Anonymous نوشته

Enjoyed a lot! here

 

Post a Comment

لينك به اين نوشته

Create a Link

<< بازگشت به خانه