صدقه 5:32 PM
صدقه هفتاد نوع بلا را دفع می کند جمله ای که بر روی صندوق های صدقات نوشته شده است و مومنین را دعوت می کند تا "جهت مصون ماندن از بلایا" به فقرا کمک کنند. مومنین نیز با کمک به بینوایان "با خدا معامله می کنند" تا در آخرت سود این معامله را دریافت کنند. آیا شما در این پروسه اثری از انساندوستی مشاهده می کنید؟ انگیزه مومن از صدقه دادن ترس از گرفتار بلا شدن، وسوسه ی معامله ای پرسود، و در بهترین حالت عشق به موجودی نادیده به نام "خدا" است. آیا اگر انگیزه ما در کمک به انسانی دیگر انسان دوستی، عاطفه انسانی و محق دانستن تمامی انسان ها در بهره وری از امکانات برابر باشد، زیباتر وانسانی تر نیست؟ به جای اینکه "به خاطر خدا" به کسی کمک کنید، به خاطر خودش اینکار را بکنید.
نوشته شده توسط مزدك | + |

5نظر

در ساعت June 28, 2006, Anonymous Anonymous نوشته

پسرتوخیلی کس خلی...

 
در ساعت July 07, 2006, Anonymous Anonymous نوشته

salam

 
در ساعت December 08, 2006, Anonymous Anonymous نوشته

Keep up the good work
acura tsx test drive oldsmobile on 24 &aposs call card india india phone prepaid 1971 oldsmobile cutlass supreme for sale glucophage phentermine 21 centchery wheelchair

 
در ساعت March 02, 2007, Anonymous Anonymous نوشته

Enjoyed a lot! » »

 
در ساعت March 18, 2007, Anonymous Anonymous نوشته

Cool blog, interesting information... Keep it UP »

 

Post a Comment

<< بازگشت به خانه