آدرس وبلاگ را عوض کردم 5:33 PM
يک نفر کامنتها را پر از فحش کرده بود، مدتي طول کشيد تا همه آنها را پاک کنم. لينکدوني را هم بايد تغيير داد چون بيشتر دوستان فيلتر شده اند. دلیل این فيلتر کردن و ناسزا گويي اعتقاد به ديني است که نمي توان با عقل و منطق از آن دفاع کرد. اگر شما به يک چيز غلط اعتقاد داشته باشيد و مدام سعي کنيد تناقضات آن را بپوشانيد لاجرم در مقابل انتقاد ديگران برخواهيد آشفت. يکطرف منطق و استدلال و طرف ديگر اعتقاد و ايمان به اسلام است. اگر دستتان به نويسندگان سايتها و وبلاگها مي رسيد حتما مي کشتيد ، مي سوزانديد و سنگسار مي کرديد. حالا فقط فيلتر مي کنيد و فحش مي دهيد، اين آخرين تلاشتان است چون چيزي به نابودي خرافات نمانده است. در قرن بيست و يکم شما در مقابل موج اطلاعات و آگاهي تنها تماشاگر خواهيد بود.
نوشته شده توسط مزدك | + |

3نظر

در ساعت June 27, 2006, Anonymous Anonymous نوشته

پسر خوب اقلا پاسخهاي ديگران را پاك نكن ..نترس تو رو مسلمون نمي كنن

 
در ساعت September 21, 2006, Anonymous Anonymous نوشته

واقعا درست نوشتي اگر کسي به چيزي اعتقاد پيدا کرد ديکر منطق نمي شناسد. مخالفين اسلام هم هيچ منطقي را نمي شناسند .آنها خود خرافه را به اسم دين رواج ميدهند و سپس مي گويند اين ديني است که از آن مي گوييد ، مروج خشونت و برنامه ريز آن هستند سپس مي گويند مسلمانها در جامعه مروج بي اخلاقي هستند و مي گويند جامعه مسلمانها و .... راستي مخالفين اسلام اينقدر خود را با منطق و عقل مي دانند و منکر عقل ومنطق مسلمانان هستند؟

 
در ساعت February 05, 2007, Anonymous Anonymous نوشته

That's a great story. Waiting for more. Buying viagra on line concerta 54 mg effects Add natural alternatives to concerta dirt devil vacuum cleaner belt Do it yourself wedding invitations software formal wear red prom dresses Watching the detectives ringtone chrysler 300n Linux hard drives dual boot Elephant print area rugs effexor and chronic hives buy ambien Juanita tackett bentley ford licence plate frames Vicodin risks Ativan price compare concerta relaxation

 

Post a Comment

لينك به اين نوشته

Create a Link

<< بازگشت به خانه